Hoe werken wij?

Wij begeleiden u bij het samenstellen van een goede voeding of een gepast dieet. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
In een eerste consult worden uw eet- en leefpatroon, uw klachten, eventuele laboratoriumgegevens en uw voedingstoestand in kaart gebracht. U krijgt vervolgens een persoonlijk advies mee waarin rekening gehouden wordt met uw persoonlijke wensen.
In eventuele vervolgconsulten wordt u begeleid in het opvolgen van dit advies. U wordt gecoacht bij het aanpassen en uitvoeren van het advies. Wij willen u op een positieve en opbouwende manier ondersteunen.

Tijdens dit traject hebben wij op deze wijze voortdurend overleg over de voortgang van uw behandeling. De verwijzend arts ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling.