Informatie over BMI en middelomtrek

Hieronder vindt u de adviezen bij de BMI-waarden van volwassenen (18-70 jaar). U kunt uw BMI-waarde berekenen met de BMI-calculator op de homepage.

BMI   Advies
< 18,5 Ondergewicht Ondergewicht kan een risico zijn voor uw gezondheid zijn. Neem contact op met uw huisarts, met name als u veel gewicht verliest in korte tijd, zonder dat u weet hoe dit komt.
18,5-24,9 Gezond gewicht U heeft een gezond gewicht. Probeer dit gewicht vast te houden.
25-29,9 Overgewicht U heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Check ook uw middelomtrek. Veel vet rond uw buik vormt een extra risico. Door gezond te eten en meer te bewegen, verlaagt u uw risico.
30-34,9 Ernstig overgewicht (obesitas) U heeft een hoog risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Probeer uw gewicht te verlagen. Elke kilo minder telt. Door gezond te eten en meer te bewegen, verlaagt u uw risico. Vraag uw huisarts of diëtist om advies.
> 35 Extreme obesitas U heeft een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes mellitus. Probeer uw gewicht te verlagen. Elke kilo minder telt. Door gezond te eten en meer te bewegen, verlaagt u uw risico. Vraag uw huisarts of diëtist om advies.

De BMI (Body Mass Index) is de meest gebruikte maat om overgewicht te bepalen. De BMI geeft aan of u een gezond gewicht heeft in verhouding tot uw lengte.
De middelomtrek is een goede aanvullende maat en geeft een indruk van de hoeveelheid buikvet.

De middelomtrek

Het is belangrijk te weten waar in uw lichaam zich vet ophoopt. Dat is niet voor iedereen gelijk. Veel buikvet betekent een hoger risico op hart- en vaatziekten, terwijl veel vet rond de heupen hier niet of nauwelijks invloed op heeft.

Verschil mannen en vrouwen
We zien een verschil tussen mannen en vrouwen in de vetopslag. Vet wordt bij mannen vaker in de buikholte opgeslagen (appelvorm) en bij vrouwen vaker rond de heupen (peervorm).

Waarom hoger risico bij veel buikvet?
De vetcellen rond de heupen zijn weinig actief. Het heeft niet of nauwelijks invloed op het risico op hart- en vaatziekten. De vetcellen rondom de buikorganen zijn veel actiever; ze produceren hormonen en andere stoffen. Deze activiteit is ongunstig en kan leiden tot diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Meten middelomtrek
Het is belangrijk dat u de middelomtrek op de juiste plek meet:

• Meet uw middel op de blote huid, tussen de onderste rib en de bovenkant van uw bekken
• Trek het meetlint niet te strak aan

In de praktijk geven de Body Mass Index (BMI) en de middelomtrek meestal dezelfde uitkomst. Als dat niet zo is, kan het beste het resultaat van de middelomtrek worden aangehouden, omdat deze het extra risico van veel buikvet meeneemt. De volgende combinaties van BMI en middelomtrek zijn mogelijk, met daaraan gekoppeld de volgende adviezen:

Mannen Vrouwen  
tussen 79 en 94 cm tussen 68 en 80 cm Probeer op gewicht te blijven (geen verhoogd risico).
tussen 94 en 102 cm tussen 80 en 88 cm Blijf op gewicht (nog geen verhoogd risico, maar de gevarenzone komt in beeld).
102 cm of meer 88 cm of meer Probeer af te vallen (verhoogd risico).