Verwijzers

Vergoedingen Verwijzingen Ketenzorg

Vergoeding voor dieetzorg

Diëtetiek wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast vergoedt een groot aantal zorgverzekeraars ook nog consulten vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel er vergoed wordt kan de cliënt in zijn polisvoorwaarden terugvinden.

 

Artsenwijzer diëtetiek

In de artsenwijzer diëtetiek staat vermeld bij welke ziekten en op welk moment de patiënt doorverwezen kan worden naar de diëtist. De artsenwijzer is te raadplegen via www.artsenwijzer.info.

 

Verwijsformulier

Verwijsformulier Alle huisartsenpraktijken zijn in het bezit van het verwijsblok van de zelfstandig gevestigde diëtisten in de regio Amersfoort. Wanneer u niet (meer) in het bezit bent van een verwijsblok kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen er dan voor dat u een verwijsblok toegestuurd krijgt. U kunt ook zelf het verwijsformulier uitprinten. Klik hier voor het verwijsformulier. De verzekeraar vereist dat de verwijsformulieren volledig zijn ingevuld (patiëntgegevens) en ondertekend worden door de verwijzer.

 

Huisartsen Eemland

In Amersfoort en omgeving zijn veel huisartsenpraktijken aangesloten bij Huisartsen Eemland voor diabeteszorg, CVRM en COPD. De diëtisten van de Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA) kunnen via portavita ingeschakeld worden voor consultatie. Voor de aanvraag van een voedingsadvies kunt u dan “Zelfstandig gevestigde diëtisten regio Eemland” aanvinken. De aanvraag en de patiëntgegevens komen dan op de werklijst van onze praktijken. Vervolgens nemen wij contact op met de patiënt voor het maken van een afspraak.  

Zorg die de diëtist verleent via ketenzorg komt volledig voor vergoeding in aanmerking. 

Copyrights Amersfoortse Diëtisten Associatie © 2023